English

Martin Widmark tilldelades medalj av regeringen

MWidmarkNyhet475

Martin Widmark tilldelades den 18 augusti medaljen Illis quorum meruere labores av regeringen.

Motiveringen till medaljen lyder: ”Regeringen tilldelar författaren Martin Widmark medaljen i guld av åttonde storleken med inskriften Illis quorum meruere labores för hans utomordentliga författarskap och inspirerande arbete med att främja barns och ungas läsning.”

Inskriften på medaljen Illis quorum betyder ”Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det”. Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Det ska vara personliga insatser på riksplanet.

Läs mer om Illis quorum meruere labores här >>