English

Intervju med Martin Widmark

Martin Widmark intervjuas av Utrikesdepartementet om LasseMaja och hur han arbetar för att öka läskunnigheten bland barn och ungdomar världen över.